תנאי שימוש באתר

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת באתר ו/או המזמינ/ה דרך האתר

 

1. כללי –

1.1. אתר האינטרנט hugandtag.com (להלן: “האתר”) של המותג HUGANDTAG בבעלות רמא לוי בע”מ  515689891  (להלן: “HUGANDTAG”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים.
1.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. השימוש באתר כפוף לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
1.4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהיפך.
1.5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
1.6. האתר בכללותו – לרבות כל מידע באתר (לרבות מידע שהגישה אליו הינה באמצעות האתר), התוכן, התוכנה העומדת בבסיס, התוכנות הנלוות, וכל חלק באתר – מוגש ומועמד לרשותך כמו שהוא (“AS IS”). השימוש באתר ובשירותיו (כולל כל השירותים אך לא מוגבל אליהם) ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא יוצר כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
1.7. HUGANDTAG שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשירותים, והשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל זמן מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצדה.
1.8. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
1.9. רישומי המחשב של HUGANDTAG בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.10. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי אלא באישור מראש.
1.11. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי HUGANDTAG ישתדלו לעשות את מיטב יכולתם כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
1.12. HUGANDTAG אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
1.13. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
1.14. HUGANDTAG עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו טעויות, אי דיוקים או שגיאות ו HUGANDTAG לא ישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.15. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של HUGANDTAG במייל [email protected].

1.16.  המוצרים הם לשימוש אישי בלבד וחל איסור לעשות בהם שימוש מסרי או להעבירם או  להעתיק אותם או להוריד אותם מהאתר.

 

2. רכישה באתר –
הרכישה באתר מותרת מגיל 16 ומעלה.
2.1. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין.
2.2. בעת ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: “פעולה”) יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, וכו׳ אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.3. יש למלא פרטים נכונים ומלאים הכוללים שם, כתובת, כתובת מייל, מספר טלפון ופרטי תשלום.
2.4. לאחר מילוי הפרטים יש לבחור באחד מאמצעי התשלום. בעת תשלום דרך משולם ניתן לבחור לשלם דרך  כרטיס אשראי. משולם  הינה מערכת סליקה בטוחה שבה הספק אינו זוכה לגישה לפרטי כרטיס האשראי. השימוש בשירותי משולם כפוף גם להסכמת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברות אלו. תשלום באמצעות כרטיסי אשראי מתבצע דרך חברת הסליקה “משולם”.
2.5. מועד המשלוח יקבע החל מיום חיוב חברת האשראי. במידה וההזמנה לא כובדה בידיי חברת האשראי רשאי בית העסק לבטל את העסקה.
2.6. זמן אספקת המוצרים הדיגיטליים, באמצעות מייל, עד 48 שעות מרגע אישור העסקה ושל מוצרים פיסיים  תוך 7 ימי עסקים מרגע שאושרה העסקה ע”י חברת האשראי
במקרה של איסוף עצמי, ניתן יהיה לאסוף את ההזמנה בתיאום עם שירות הלקוחות.
2.7. אין החברה אחראית על עיכוב בהספקה עקב סיבות שאינן בשליטתה, כולל כוח עליון, שביתות וכיו”ב.
2.8. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע”י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.9. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
2.10. התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
2.11. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני קיד איי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו קיד איי מחוייבים במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם ל HUGANDTAG ו/או יבטלו קיד איי את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.
2.12. בביצוע הרכישה הנך מסכים לקבל חשבונית אלקטרונית במייל.

 

3. אחריות –

3.1. HUGANDTAG אינם אחראית לשימוש שיעשה הקונה שלא בהתאם להוראות היצרן לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצר.
3.2. בכל מקרה לא ישאו HUGANDTAG באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק ישיר ו\או שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ו\או שאינו תוצאתי.
3.3. HUGANDTAG יעשו כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון או במייל והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
3.4. HUGANDTAG ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
3.5. HUGANDTAG זכאים שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם הבלעדי, למשל מהסיבות הבאות: הזנת פרטים שגויים במתכוון, חוב לקיד איי, הפרת הסכם זה, כרטיס אשראי חסום, מעשה העלול לפגוע באתר ו\או בהנהלת האתר ו\או בצד שלישי ו\או מכל סיבה אחרת הנהלת האתר מצאה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6. במקרה ונפלה טעות במחיר מוצר באתר, לא יחייב הדבר את קיד איי והיה קיד איי רשאים לבטל את העסקה ולזכות את הלקוחה.

 

4א’. ביטול עסקה – מוצרים פיסיים

4.1. בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן : ביטול לפני שליחת המוצר ללקוח – יהיה ללא חיוב נוסף למעט עמלת הסליקה, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה למעט עמלת הסליקה ודמי המשלוח ובניכוי 5% מסך העסקה – ביטול הזמנה לאחר שנשלחה ללקוח ניתן לבצע בהחזרת המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא נזק או פגם בתוך 14 ימים מיום הרכישה. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר הוחזר.
4.2. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
4.3. אופן החזרת המוצרים – ההחזרה תתבצע על ידי המזמין (באמצעות שירות החזרה עם שליח בעלות 20 ש’ או בדואר רשום) התשלום יהיה באחריות המזמין. אין האתר אחראי על פעילות דואר ישראל.

4 ב’.ביטול עסקה – מוצרים דיגיטליים 

4.1ב’ –  לא ניתן להחזיר מוצר דיגיטלי שנרכש , שכן בעת הרכישה המוצרים ישלחו מיידית במייל כקישור להורדה ולא ניתן להחזירם או לקבל זיכוי עבור רכישה שבוצעה.

 

 

5. פרטיות –

5.1. פרטיות גולשי האתר חשובה לנו.
5.2. כאמור, איננו שומרים מספרי כרטיסי אשראי, הסליקה מבוצעת על ידי חברת ,”משולם” אשר עומדות בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע.
5.3. במקרים שאינם בשליטת חברתנו, ו/או הנובעים מכוח עליון, חברתנו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש, ו/או למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
5.4. חלק אחר מן המידע הנמסר על ידך באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של HUGANDTAG עשויים להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותיך באתר. כמו באתרים רבים ברשת, יתכן והאתר יאסוף וישמור מידע נוסף כמו כתובת IP, סוג דפדפן, ופרטים נוספים, שישמשו את האתר לפרסום, הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, או למטרות אחרות.
5.5. HUGANDTAG לא ימסרו את הפרטים האישיים הבאים לצד ג’: מספר ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר ישראל, מספר טלפון.
לכל שאלה בנוגע לאתר, לאופן השימוש בו, לפריטים המוצגים בו או כל נושא אחר, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו במייל [email protected]